• 1%

    Nieuchronnie zbliża się czas rozliczeń podatku. Do 30 kwietnia powinniśmy złożyć PIT w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Tyle ...
    0
  • Dzień dobry!

    Pisanie. Nigdy nie czułam się najlepiej w tej formie dziennikarskiej. Jestem gadułą, wszędzie mnie pełno, mam bardzo bogatą wyobraźnie… OK. ...
    1