1%

0
Nieuchronnie zbliża się czas rozliczeń podatku. Do 30 kwietnia powinniśmy złożyć PIT w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Tyle z oczywistych oczywistości 😉

 

Postanowiłam przedstawić Wam krótką listę Fundacji, miejsc i osób, którym możemy przekazać nasz 1%. Niezdecydowani znajdą może tam jakąś podpowiedź.
 

 

 

 

 

 

KRS: KRS 0000272024
AMICI STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 0000144901
 
FUNDACJA „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK” 0000261181
 
FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INTEGRACYJNYCH 0000100777
 
Leczenie Kordiana,Fundacja Serce Dziecka, KRS: 0000266644
 
Bartuś ma 2.5 latek , urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym. Dziecko wymaga stałej rehabilitacji i kontroli lekarskich , ponadto Bartuś ma osłabiony układ odpornościowy. Oto dane fundacji :
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
77-400 Złotów, Stawnica 33A
KRS: 0000186434, NIP: 767-15-85-965, REGON: 572125388
fundacja@fundacja-sloneczko.pl

Numer subkonta Imię Nazwisko Dodatkowe informacje
146/Z BARTOSZ ŻYCHOWICZ

 
 
 
 
Teraz coś z trochę innej beczki. 
Z racji, że jest to czysta podatkowa teoria w której nie czuję się najlepiej, a chciałabym przybliżyć zmiany w uldze prorodzinnej, będę cytowała treści ze strony: 
 
Z ulgi na dzieci w zeznaniu za 2014 r. skorzystamy na zasadach co najmniej tak samo korzystnych (a często korzystniejszych), co w roku poprzednim. Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:
  • pozostaje w związku małżeńskim czy nie,
  • wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,
  • osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,
  • posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.
Będą mogły skorzystać z niej wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc.
Jako że najlepiej podeprzeć się przykładem, oto on (z pierwszej podanej strony Internetowej):
Państwo Kowalscy osiągnęli łącznie dochód w kwocie 20.000 zł, a podatek wyniósł 2000 (po odliczeniu już składek na ubezpieczenie zdrowotne) i posiadają 3 dzieci.
Podatek do zapłaty jest znacznie niższy niż kwota przysługującej im ulgi z tytułu wychowywania dzieci. W zeznaniu za 2013 r. nadwyżka ulgi ponad wartość podatku do zapłaty przepadała (1892,2 zł). W zeznaniu za 2014 nie dość że kwota ulgi na trzecie dziecko została podwyższona, to jeszcze niewykorzystaną kwotę urząd skarbowy na wniosek zwróci Kowalskim (dodatkowe 2224,12 zł).
Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:
  • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
  • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).
Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych, lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

About author

No comments

CIESZY NOwe zdobyte miejsce

W tym roku utwierdziłam się w przekonaniu, że nie trzeba daleko wyjeżdżać aby odpocząć czy odkryć coś niesamowitego. Wiadomo, z dziećmi wypoczynek wygląda inaczej. Sęk ...